برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • 1403/02/26 - 12:38
  • - تعداد بازدید: 52
  • - تعداد بازدیدکننده: 46
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /Zks8
نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

حضور همکاران کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه به همراه اعضاء محترم هیات علمی جهت تهیه منابع کتابخانه ای.

  • گروه خبری : گروه های محتوا
  • کد خبر : 7031
کلمات کلیدی
منصوره پایان
خبرنگار

منصوره پایان

تصاویر

تنظیمات قالب