English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٣

" بسمه تعالی "

راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی

Cochrane Library

تهیه کننده:منور محمدیانی حلج

مدیریت اطلاع‌رسانی و تامین منابع علمی دانشگاه

اسفند 1397

معرفی

کتابخانه‌ی کاکرین (The Cochrane Library):

این پایگاه مجموعهای از پایگاههای اطلاعاتی در زمینه‌ی پزشکی و سایر تخصص‌های مراقبت سلامت است. این کتابخانه، مجموعه‌ی شش پایگاه اطلاعاتی حاوی انواع مختلف شواهد باکیفیت و مستقل برای کمک به تصمیم‌گیری در خصوص مراقبت‌های سلامت و یک پایگاه در مورد گروه‌های سازمان همکاری کاکرین به شرح زیر می‌باشد:

1. پایگاه ‌‌ ‌اطلاعاتی مرورهای سیستماتیک کاکرین(Cochrane Database of Systematic Review, CDSR):

2. پایگاه‌‌ ‌اطلاعاتی مرور اثرات(Database of Abstracts of Reviews of Effects, DARE) :

3. پایگاه ثبت مرکزی مطالعات کارآزمایی بالینی کاکرین(Cochrane Central Register of Controlled Trials, CENTRAL):

4. پایگاه ثبت متدولوژی کاکرین(The Cochrane Methodology Register, CMR) :

5. پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌ فناوری سلامت (Health Technology Assessment Database, HTA) :

6. پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های اقتصادی (The NHS Economic Evaluation Database, EED) :

7. پایگاه اطلاعاتی درباره‌ی سازمان همکاری کاکرین:(About The Cochrane Collaboration database)


صفحه اصلی

1. به آدرس اینترنتی http://www.cochranelibrary.com مراجعه نمایید.

2. از طریق لینک Cochrane Library در سايت كتابخانه‌ی دیجیتال دانشگاه

به آدرس: https://diglib.umsu.ac.ir

ثبت نام در Cochrane Library

1. برای ثبت نام در سایت از قسمتRegister فرم مربوطه را پرنمایید.

2. درصورت عضویت در سایت Login شوید.

1. این بخش به معرفی مرورهای کاکرین می‌پردازد.

2. این بخش به ثبت وگزارش کارآزمایی‌های بالینی شاهددار کاکرین اشاره دارد.

3. این بخش امکان دسترسی به پایگاه‌های موجود در کاکرین رافراهم می‌کند.

4. این بخش لیستی از موضوعات جهت تورق و جستجو ارائه می‌دهد.

5. این بخش امکان مرور و روش های متفاوت جستجو را ارائه می‌دهد.

6. این بخش درباره‌ی این پایگاه اطلاعات در اختیارمان می‌گذارد.

7. این بخش راهنمای پایگاه را در بر دارد.

جستجوی ساده:

1. در جستجوی ساده می‌توان با وارد کردن عنوان، کلیدواژه‌ها یا خلاصه‌ای از مقاله در فیلد جست وجو به اطلاعات مورد نیاز دست پیدا کرد.

جستجوی پیشرفته:

2. در پایین باکس جستجو دو گزینه‌ی browse و Advance search وجود دارد که با انتخاب گزینه‌ی browse لیستی از موضوعات برای تورق وجستجو مشاهده می‌نمایید.

3. گزینه‌ی Advance search، به کاربران اجازه می‌دهد، روش‌های متفاوت برای جست و جو را به کار بگیرند.

مرحله 1:

1. با استفاده از این گزینه می‌توان جستجو را به زمینه‌های مختلف مانند: عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، نویسندگان، نوع انتشار و ... محدود ساخت.

2. با کلیک بر روی علامت (-) می‌توان تعداد فیلدها را کاهش داد.

3. با کلیک روی (+) می‌توان تعداد فیلد‌ها را افزایش داد.

4. در این قسمت نیز می توان از عملگرهای بولی NOT , OR , AND برای برقراری ارتباط بین کلید واژه‌ها استفاده کرد.

5. با انتخاب این گزینه می‌توان به محدود سازی نتایج جستجو پرداخت.

6. با انتخاب این گزینه می‌توان به محدود سازی نتایج جستجو پرداخت. استراتژی و کلید واژه‌های جستجو را در search Managerذخیره کرد. این قسمت عملگرهای منطقی، برچسب‌های فیلد و جستجوی مجاورتی را پشتیبانی می‌کند.

7. با کلیک بر روی clearاستراتژی جستجو پاک می‌شود.

محدودیت در نتایج جستجو:

1. محدود ساختن جستجو با انتخاب پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کاکرین

2. محدود ساختن منابع با توجه به وضعیت به روز بودن منابع

3. محدود ساختن نتایج به هر یک از وضعیت‌های مرور

4. محدود ساختن از نظر زمانی جهت اخص نتایج جستجو


مرحله 2: Search Manager

· این جستجو با استفاده از عملگرهای بولی و اپراتورها، دستورالعمل‌ها و یک جستجوی ترکیبی بسیار مناسب می‌باشد. در فیلد جستجو کلیدواژه‌ها را وارد کرده و کلید GO را انتخاب نموده تا تعداد مقاله‌های مرتبط با کلیدواژه‌ی خود را به دست آورید، با استفاده از عملگرهای بولی، NOT , OR , AND ، n /NEAR ، NEXT/n می‌توانید واژه‌ها را با یکدیگر ترکیب کرد و برای اخص کردن جست وجوی خود می‌توانید از علامت نقل قول استفاده کرد.

1. با کلیک بر روی این قسمت صفحه‌ی مربوط به نتایج جهت محدود کردن نتایج نمایش داده می‌شود.

2. می‌توان با انتخاب این گزینه ، کلیدواژه انتخاب شده را از MESH جست وجو کرده و وارد استراتژی جستجوشد.

3. با کلیک بر روی (A/N) می‌توان تعداد نتایج حاصل از هر استراتژی را مشاهده کرد.

4. با انتخاب این گزینه امکان پرینت نتایج جستجو وجود دارد.

5. Highlight orphan lines: این گزینه به هایلایت کادر استراتژی جستجو می‌پردازد.

6. این گزینه امکان ذخیره کردن استراتژی جستجو را فراهم می‌نماید.


مرحله3: Medical Terms (MESH)

1. گزینه‌های موجود در این بخش:

Explode all trees: با کلیک روی این گزینه تمام ارتباطات درختی گسترده خواهند شد.

(unexploded) :Single Mesh termبا کلیک روی این گزینه تنها واژه‌ی MESHرا مشاهده خواهیم ‌کرد.

: Explode selected trees با کلیک روی این گزینه تنها تقسیم‌بندی درختی انتخاب شده نمایش داده‌ می‌شود.

2. با انتخاب این گزینه می‌توان جست وجوی خود را ذخیره کرده و در زمان‌های دیگر نیز از آن استفاده نمود.

3. در این قسمت می‌توان اصطلاح مش انتخاب شده‌ی مورد نظر را به Search Manager اضافه کرد.

4. با انتخاب این گزینه نتایج نمایش داده می‌شود.


BROWSE

این قسمت دو بخش دارد:

ü تورق مرورهای کاکرین بر اساس موضوع، مرورهای جدید، مرورهای روزآمد شده، حروف الفبا، گروه مرور.

ü تورق دیگر منابع بر اساس سایر مرورها، کارآزمایی‌ها، جستجوی پیشرفته، مطالعات روش‌ها، ارزیابی‌های فناوری، ارزیابی‌های اقتصادی

نتایج جستجو:

1. در این قسمت با انتخاب گزینه‌ها می‌توان جست وجو را به یک پایگاه خاص کرد و نتایج مرتبط‌تری به دست می‌آید.

2. در این قسمت می‌توان نتایج را بر اساس ارتباط از بالا به پایین یا بالعکس، براساس تاریخ یا براساس حروف الفبا مرتب کرد.